You are here

Despre Autor

 
Albert (Alexei) Venedictovici Ignatenko este un om de stiinta cosmolog (născut la 4 martie 1943 în Ucraina). Doctor în filosofie, doctor în medicina psiho-informațională, doctor în științe biologice și energo-informaționale, doctor în științele securității internaționale, profesor  al Academiei Internaționale și Europene de Informatizare (Membru asociat al structurilor ONU), șeful catedrei de Psihoinformaţiologie a UIDF (Universităţii Internaţionale de Ştiinţe Fundamentale (reţeaua educaţională Oxford), Preşedintele Ligii Natiunilor Cosmo-Umaniste Universale, Preşedintele Fundatiei internaţionale „Pământul Viu”(Ucraina), Preşedintele Academiei Cosmoumaniste, Vice-preşedintele Academiei  Medicale Mondiale „V.V. Merkulov”, director al departamentului de instruire al Comitetului Internaţional de aparare a drepturilor omului(Ucraina),  Adjunct al Preşedinte    lui Comitetului Internaţional Anti-Criminalitate şi Anti-Terorism (CIAA) privind relaţiile internaţionale, Prior, Ministrul afacerilor externe al Ordinului Internaţional O.S.J. şi al Uniunii Internaţionale a Aristocraţilor, Academician a douăsprezece Academii, membru al Uniunii scriitorilor vorbitori de limbă rusă din Republica Cehă, laureat al unor premii internaţionale, cavaler al unor ordine internaţionale, conte, general  CIAA.
Academicianul Ignatenko este un savant-cosmolog, activist social și om de cultură de renume mondial, ce a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea informatizarii spiritual-morale a Societății Internaționale, fondatorul științei Cosmoumaniste și a noi direcții științifice, ca de exemplu: cosmo-eniopsihologie, psiho-informațiologie, cosmo-enioufologie, cosmo-eniomedicină, cosmo-enioartă, cosmo-eniopedagogie, cosmo-eniosport şi altele.
Profesorul Albert Ignatenko a participat la peste 50 de Congrese internationale, simpozioane și expoziții internaționale și este, de asemenea, autor a numeroase publicații științifice și a șapte cărți:
>    „Cum să devii un fenomen?” – Kiev, 1991 – 126 p., Moscova, 1992 – 112 p., București, 1993 – 166 p.
>    „Alfabetul psihosugestiei” - Luțk, 1993 г. – 110p., București, 1994 – 104 p.
>    „Școala vieții” - Praga, 1998 – 400 p.
>    „Îndrumare metodică pentru școlile din Proiectul „Formarea Omului și a civilizației Cosmoumaniste Veacul de Aur – ecologia Sufletului, Pământului și Cosmosului”  - Dnepropetrovsk, 2001 – 126 p.
>    „Civilizația Cosmoumanista a Veacului de Aur al Creatorului. Studiul și științele Alfabetului Spiritual-evolutiv al vieții” (coautor cu Mikitin G. V.) – Kiev, 2004 – 376 p.
>    „Conceptul sistemului „Informație - Apă - Om - Ecologie” - Kiev, 2008 – 549 p.
>    „Alfabetul evolutiv al vieții. Societatea civilă a mileniului trei” – Sankt-Petersburg, 2009 – 336 p. ,Bucuresti, 2013
>    „Conceptul sistemului „Informație - Apă - Om - Ecologie” - Kiev, 2008 – 549 p.
>    Activitatea sa stiintifica, socială și educațională a fost evidntiata în peste 800 de publicații din literatura și presa mondiala; s-au realizat 27 de filme stiintifico-educative. A participat la peste 70 de emisiuni TV și radio în 28 de țări ale Lumii. Albert Ignatenko este cunoscut drept Omul Viitorului.
Scopul vieții sale este crearea societatii civile informational-spirituala a mileniului III, crearea Civilizatiei Cosmo-Umaniste a  Secolului de aur, o Civilizație a oamenilor inalt  spirituali, intelectuali și sănătoși din punct de vedere fizic, care au abilități geniale, crede în filosofia Dragostei, Binelui și Luminii, ce trăiesc respectând Legile Cosmice ale Tatălui Creator.     
Din anul 1963 până în aanul 1989, în paralel cu cercetarea științifică,  Albert Ignatenko a avut și o activitate educațională și s-a ocupat cu popularizarea fenomenelor eniopsihologice. În această perioadă a pregătit opt programe parapsihologice diferite, în cadrul cărora a prezentat unui numeros auditoriu Cunoștințele Cosmice referitoare la starea actuală a Civilizației noastre și căile de rezolvare a celor mai dificile probleme, cu care se confruntă Omenirea. În aceste programe, savantul-practician a demonstrat posibilitățile nemărginite ale omului și a întărit convingerea conform căreia „fenomenale- nu sunt abilități supranaturale excepționale, ci tot ceea ce ne este dat, este, se află în fiecare dintre noi. Fenomene - nu sunt supermanii, ci oamenii viitorului și fiecare om are sansa să si le dezvolte”.
 A descoperit în sine și și-a dezvoltat abilități psihoinformaționale fenomenale, ca de exemplu:
>    dirijarea de la distranță a climei (disiparea și adunarea norilor, neutralizarea fumului și smogului, modificarea temperaturii aerului);
>    prognozarea și reorientarea situațiilor dificile de viață;
>    tratarea de la distanță (indiferent de distanță) a organelor și sistemelor omului;
>    pregătirea psihoinformationala de la distanță a sportivilor și echipelor sportive;
>    activitate subinformaţională de la distanţă cu scopul protejării de persoane, colective, ţări;
>    eidetism vizual și auditiv (reținerea a peste 150 de cifre), memorie pe termen lung (calendare pe 10 000 de ani);
>    contact conștientizat cu 48 de Civilizații evolutive Extraterestre, câmpuri informaționale și Piramida Genezei (din 1991 până în 2001, a studiat la Învățătorii Spirituali ai Lumilor Subtil-materiale);
>    lovitura Kung-fu energoinformațională fără contact (pune la pamant o persoană aflata la distanță de pana 10 metri);
>    învățarea la distanță a abilităților parapsihologice;
>    activitate psihoenergoinformațională de la distanță pentru îndepărtarea cataclismelor sociale din diverse țări și regiuni.
Activitatea științifico-practica din domeniul eniopsihologiei și psihoinformațiologiei a permis profesorului Albert Ignatenko, pentru prima oară în practica pedagogică, medicală, psihologică și sportivă la nivel mondial, să formuleze, și implementeze o ABORDARE COSMOENIOPSIHOLOGICĂ COMPLEXĂ PENTRU DEZVOLTAREA ŞI UTILIZAREA POTENTIALULUI UMAN. La baza concepţiei sale se află cunoaşterea aprofundată a omului, ca sistem complex FIZICO-ENERGO-INFORMAŢIONAL, ce are natură Divină cosmoplanetară. În lucrarea sa de doctorat în domeniul ştiinţelor energoinformaţionale, a argumentat din punct de vedere ştiinţific şi a demonstrat, folosind exemplul sportului, realitatea utilizării metodologiilor expres universale (tehnologiilor intelectuale) ale ştiinţelor Veacului de Aur în toate sferele de activitate, fără a aduce prejudicii sănătăţii umane.. Abordarea cosmoeniopsihologică, metodologiile sale şi ştiinţele Veacului de Aur au fost recunoscute la nivel mondial, premiate de patru ori cu Marele Premiu la Tokio, Sofia, Bruxelles şi Toulouse şi, de asemenea, opt Medalii de aur şi Ordine la Saloane Internaţionale din Bruxelles, Moscova, Pittsburgh, Sofia, Dubai, Johannesburg (2000-2002). Pentru contribuţia extraordinară adusă dezvoltării ştiinţifice şi educaţionale, profesorul Albert Ignatenko este Laureat al Premiului Mihail Lomonosov cu înmânarea Medaliei de Aur şi este, de asemenea, laureat al Concursului internaţional „Elita informaţiologilor Lumii”.
În decursul  activităţii sale, timp de mai mulţi ani, savantul a condus un număr semnificativ de cercetări ştiinţifice în domeniul parapsihologiei, atât în condiţii de laborator, cât şi implicând mase mari de oameni. Profesorul Ignatenko a efectuat o serie de experimente ştiinţifice privind transmiterea şi receptarea telepatică de informaţii pozitive. A studiat şi perfecţionat metode practice de programare psihoinformaţională nonverbală de la distanţă (pe distanţe mari) în diverse domenii de activitate, obţinând rezultate incontestabile în 93-97% din experimentele efectuate în universităţi, institutii de cercetare ştiinţifică, laboratoare, centre culturale şi sportive din diverse oraşe: Odessa, Lvov, Cerkass, Harkov, Doneţk – 1963-1975, Kiev, Moscova, Minsk, Brest, Birštonas, Tomsk, Sofia, Bucureşti – 1976-1990, Budapesta, Munchen, Philadelphia, New York – 1991, Tokio, Varşovia, Omsk – 1992, Bangkok. Berlin, Cairo, Instanbul, Atena – 1993, Sankt-Petersburg, Novosibirsk, Chişinău, Moscova, Bratislava, Praga, Madrid, Roma, Koln, Dusseldorf, Londra, Bruxelles – 1994-2004, Stockholm, Dubai, Instanbul – 2005-2009.
În anul 1975, la Conservatorul de stat din Odessa, Albert Ignatenko şi colegii săi au efectuat cercetări privind utilizarea practică a metodelor psihosugestive privind accelerarea de 15-20 de ori a învățării intrumentelor muzicale și, de asemenea, îmbunătățirea calității performanței.
În anul 1981 Albert Ignatenko, utilizând metode psihosubiective în colaborare cu echipa națională de canotaj, la regata din Moscova, a îmbunătățit rezultatele  echipajului compus din patru sportivi, ajuns de pe locul 4 pe locul 2 in ultimii 500 de metri până la final.      
În anul 1989, un grup de savanţi şi parapsihologi în frunte cu A.V. Ignatenko, în colaborare cu Institutul de fizică atomică din Kiev, au efectuat o serie de experimente privind acţiunea psihoenergetică asupra accelerării descompunerii particulelor de atomi. Drept urmare, s-a reuşit (aproximativ) de 3 ori să se accelereze procesul de descompunere a unui nucleu de uraniu la o distanţă de 3,5 km faţă de obiect.
În decursul mai multor ani, începând cu anul 1966, savantul a colaborat la concentrarea şi disiparea norilor şi ceţii, creând un microclimat programat.
În anul 1991, la solicitarea Guvernului şi Academiei de ştiinţe din Uzbekistan, un grup de specialişti condus de A.V. Ignatenko a efectuat o serie de experimente privind concentrarea norilor şi mărirea cantităţilor de precipitaţii pe lacul Aral. Sateliţii implicaţi în acest experiment au înregistrat caracterul real al acestei activităţi.
Începând cu anul 1962 şi prezent, A.V. Ignatenko elaborează şi implementează metode netradiţionale de diagnosticare şi tratamentul diverselor tipuri de afecţiuni, folosindu-se de medicina tradiţional populară, planetară şi psihoinformaţională. Rezultatele obţinute personal şi de discipolii săi în vindecarea unor boli dificile, ca neoplasm, leucemie, diabet, psoriazis, infertilitate, epilepsie, paralizie cerebrală la copii, sindromul oboselii cronice şi altele, pot fi considerate aproape nişte minuni.
Din 1991 până în 2000, tehnologiile psihoinformaţionale nonverbale ale profesorului Ignatenko au fost utilizate cu succes în mai multe ţări, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, obţinându-se rezultate incontestabile. Aceste tehnologii au permis ca în timpul campaniei electorale să aibă loc următoarele acţiuni: pregătirea liderului şi a echipei sale, oferirea unui pronostic şi modelarea unor situaţii, formarea unei protecţii psihoinformaţionale, programarea (reorientarea) de la distanţă a unui program (pozitiv) referitor la liderul dat, atingerea unui rezultat concret.       
Din 1998 până în 2001, la sediul unei companii mari vest-europene, profesorul Ignatenko a testat o serie de tehnologii complexe de la distanţă, ce au permis înlăturarea emotiilor  negative ale angajaţilor firmei, profilaxia stresului, dezvoltarea creativităţii, inlaturarea stării de oboseală, eliminarea  obiceiurilor dăunătoare, diminuarea numărului de îmbolnăviri şi îmbunătăţirea calităţii muncii. Drept urmare, a crescut numărul de contracte avantajoase semnate  cat şi profitul.
Din 1994, un grup de savanţi de la Institutul rus de cercetare în domeniul culturii plantelor, în frunte cu doctorul în ştiinţe biologice Repev C.I., utilizează metoda psihosugestivă a profesorului Ignatenko A.V.  de actiune asupra plantelor. Rezultatele cercetărilor efectuate de-a lungul multor ani au confirmat această metodă, ce permite creşterea rezistenţei plantelor în faţa bolilor şi condiţiilor meteo nefavorabile, a productivităţii, scurtarea perioadei vegetative şi, de asemenea, modificarea codului informaţional-energetic ereditar, obtinandu-se forme noi, particularitati, care se transmit următoarelor generaţii.
Pe parcursul ultimilor 20 de ani, savantul a testat şi a aplicat cu succes un sistem unic de regenerare si reintinerare a organismului, unic în practica mondiala.
De mai bine de 46 de ani profesorul Albert (Alexei) Venediktovici Ignatenko, savant-cosmist, pune în practică un spectru larg de posibilităţi în domeniul biofizicii informaţionale, parapsihologiei, bioenergoinformaticii, psihoinformaţiologiei, cosmoeniopsihologiei şi, de asemenea, ţine cursuri, programe şi seminarii educaţionale ştiinţifico-practice. Şcoala întemeiată de profesorul Ignatenko, împreună cu discipolii săi, a pregătit peste 200 000 de specialişti, care lucrează cu succes în multe ţări din lume, aplicând ştiinţele şi metodele practice. Împreună cu discipolii şi adepţii săi din 27 de ţări, omul de ştiinţă conduce meditaţii colective în fiecare joi la ora 21, pentru stabilizarea şi diminuarea cataclismelor pământeşti, cosmice şi sociale. Această activitate spirituală şi morală contribuie la realizarea Proiectului global:

„FORMAREA OMULUI ŞI CIVILIZAŢIEI COSMOUMANISTE VEACUL DE AUR AL CREATORULUI – ECOLOGIA SUFLETULUI, PĂMÂNTULUI ŞI COSMOSULUI”

Fundamentul filosofic al acestui Proiect îl constituie Stiinta Cosmoumanista, toate religiile lumii și orientare științifico-educațională, ce transmite oamenilor cunoaștere, dragoste, bunătate și credința într-un VIITOR LUMINAT.
Nu îndrăznim să prezicem viitorul omenirii și Pământului, însă vă propunem să luați parte la Programul „Proiectul renașterii spirituale a Omului”, bazat pe principiile binelui, păcii și iubirii. Sperăm ca oamenii, ca urmare a participării la acest Program, să înțeleagă faptul că suntem toți frați și că este timpul să lăsăm la o parte dușmănia, invidia, lăcomia și să ne unim în crearea Omului Civilizației Cosmoumaniste.

Vladimir Belikov, academician al Academiei Internaționale de Ecologie și Protecție a Omului, om de știință emerit, cavaler al ordinului Sfântul Stanislav
 

ad